Om forfatterne

Ivar Libæk er lektor ved Bredtvet videregående skole i Oslo. Han har undervist i 30 år, både i grunnskolen, den videregående skolen og ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut lærebøker i historie og samfunnslære samt historieverk for allmennmarkedet.

Trude Mathiesen har vært lærer i 20 år, og jobber nå på mellomtrinnet. Hun var også medforfatter på den forrige Globus-serien for mellomtrinnet. For denne serien skrev hun også to lettlestbøker i samfunnskunnskap.

Rolf Mikkelsen er 1. lektor i geografididaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Han har vært lærer i mer enn 20 år og har skrevet flere lærebøker i geografi og samfunnsfag for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Han er også redaktør for Cappelens nye atlas for barnetrinnet.

Øivind Stenersen er lektor ved Ski videregående skole. Han har også undervist i ungdomsskolen og ved Universitetet i Oslo. Øivind har skrevet flere lærebøker i historie for både grunnskole og videregående skole. I tillegg er han forfatter av historiebøker for allmennmarkedet, blant annet jubileumsboka om Nobels fredspris