Velkommen til Globus Samfunnsfag på nett!

 

 

Globus 5 Samfunnsfag

Gratis nettstad for samfunnsfag for 5. til 7. trinn.

Nettstaden er delt inn i trinn, og kvart trinn er delt inn i samfunnskunnskap, historie og geografi - akkurat som i boka.

Nedst i menyen til venstre finn du Kartoppgåver til Noreg, Europa og Verda. Desse oppgåvene er ei samling av oppgåver du finn att i geografistoffet til 5.-, 6.- og 7. klasse.

 
 

Nettressursar

Informasjon om Globus Ny utgave Samfunnsfag

https://www.cappelendammundervisning.no/verk/globus-ny-utgave-samfunnsfag-119945