Globus Samfunnsfag 5

I Globus 5 lærer du om mange viktige tema og omgrep frå samfunnskunnskap, historie og geografi.

I samfunnskunnskap lærer du om å undersøkje samfunn, og om samfunn som betyr mykje for dei fleste av oss.

I historie lærer du om kva historikaren gjer, og om perioden frå dei første bondefamiliane for over 10 000 år sidan til oppløysinga av Romarriket omkring 500 e.Kr.

I geografi er hovudtemaet Noreg og fylka våre, men du lærer også om geografi og kart, om korleis istida har forma landskapet i Noreg, og om ressursar, næringar og busetjing i Noreg.

 

Nettressursar

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html