Kartoppgåver

I menyen til venstre finn du kartoppgåver til

  • Noreg
  • Europa
  • Verda

Oppgåvene finn du og under kvart klassetrinn (Noreg i 5. klasse, Europa i 6. klasse og Verda i 7. klasse). 

Du finn fleire kartressursar på nettstaden til Cappelens Atlas for Barnetrinnet og Ungdomstrinnet i lenkja under.

 

Nettressursar

Cappelens Atlas for Barnetrinnet/Ungdomstrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html