Om Globus Samfunnsfag 5-7

 

Globus Ny utgave Samfunnsfag 5-7

Læreverket består av:

  • Elevbok 
  • Lærerens bok
  • Nettsted

I vår nye serie Globus Samfunnsfag har vi lagt stor vekt på elevenes forskjellige måter å lære på. Bøkene legger til rette for differensiering både i oppgave og tekst. Ett eksempel på dette er margtekstene i elevbøkene som gir god støtte for lesesvake elever.

For å bevisstgjøre elevene og skape interesse rundt de forskjellige temaene, presenterer vi læringsmålene i starten av hvert kapittel.
Det rike utvalget av oppgaver i bøkene og på nett dekker tre viktige målsetninger:

  • Øvelse i de fem grunnleggende ferdighetene
  • Variasjon i arbeidsmåter 
  • Utfordringer for samtlige elever